ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 อัตรา(สังกัดกลุ่มปฐพีวิศวกรรม)

อัพเดท : 22 พฤษภาคม 2561, 22:38 น.

ดูแล้ว : 3,238 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,000-22,000 บาท

สังกัดกลุ่มปฐพีวิศวกรรม สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง (2)ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

การรับสมัครสอบ กรมทางหลวงชนบท

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและวินัย สำนักบริหารกลาง ชั้น 6 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โทรศัพท์ 0 2551 5127 โทรสาร 0 2551 5128

เอกสารแนบ : กรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบท วิศวกรโยธา

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000 สอบถามเส้นทาง สายด่วน : 1146 เว็บไซต์ http://www.drr.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)