ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 3 อัตรา(คุณวุฒิปริญญาโท)

อัพเดท : 22 พฤษภาคม 2561, 22:23 น.

ดูแล้ว : 2,611 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

การรับสมัครสอบ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 - 19 มิถุนายน 2561 ที่เว็บไซต์ https://mua.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นิติกร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เบอร์ โทรอัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6 เว็บไซต์ http://www.mua.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)