กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา

อัพเดท : 21 พฤษภาคม 2561, 23:28 น.

ดูแล้ว : 5,217 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และหากมีความรู้ความสามารถทางด้านการตัดต่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่ง คีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง) 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคีตศิลป์ หรือ (2)ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านคีตศิลป์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี 3. มีความสามารถด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง 4. อายุไม่เกิน 35 ปี

5.ตำแหน่ง คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล) 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคีตศิลป์ หรือ (2)ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านคีตศิลป์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี 3. มีความสามารถด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง 4. อายุไม่เกิน 35 ปี

6.ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  (1)ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางดุริยางคศิลป์หรือ (2)ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาและมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านดุริยางคศิลปิน มาไม่น้อยกว่า 5 ปี

7.ตำแหน่งนักศิลปกรรม 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต ในสาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์สาขาวิชาทัศนศิลป์

8.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

9.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การรับสมัครสอบ กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.prd.go.th

เอกสารแนบ : กรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ งานราชการ

​กรมประชาสัมพันธ์

​กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail [email protected] เว็บไซต์ http://www.prd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)