กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นพนัพกงานราชการ 56 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 16/05/2018 07:06น. | DESKTOPMODE

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561(ไม่ต้องผ่าน ก.พ.)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน(ส่วนกลาง)

1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

2.นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

3.นักพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน(ส่วนภูมิภาค)

4.เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 3 อัตรา

5.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 7 อัตรา

6.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 7 อัตรา

7.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา

8.นักจิตวิทยา จำนวน 3 อัตรา

9.นักพัฒนาสังคม จำนวน 3 อัตรา

10.พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา

11.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 5 อัตรา

12.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา

13.พี่เลี้ยง จำนวน 12 อัตรา

14.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา

15.พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561 ในเวลาราชการ

เอกสารแนบ :  กรมกิจการเด็กและเยาวชน(ส่วนกลาง) 

-  กรมกิจการเด็กและเยาวชน(ส่วนภูมิภาค) 

Tags : กรมกิจการเด็กและเยาวชน