กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครเป็นอาสาสมัครทหารพราน 104 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 14/05/2018 23:01น. | DESKTOPMODE

ประกาศกองทัพภาคที่ 3

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

การรับสมัครสอบ อาสาสมัครทหารพราน

กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครเป็นอาสาสมัครทหารพราน ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 พฤษภาคม 2561 ณ สถานที่ดังต่อไปนี้...

  • กรมทหารพรานที่ 33 โทร.0-5524-5046 ต่อ 74135
  • กรมทหารพรานที่ 35 โทร.0-5571-3502
  • กรมทหารพรานที่ 31 โทร.0-5571-3502
  • กรมทหารพรานที่ 32 โทร.0-5524-5070-9 ต่อ 74135

เอกสารแนบ :  กองทัพภาคที่ 3 

Tags : กองทัพภาคที่ 3 ทหารพราน