การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครเป็นพนักงาน จำนวน 171 อััตรา

อัพเดท : 14 พฤษภาคม 2561, 07:09 น.

ดูแล้ว : 7,077 ครั้ง | MobileMode


การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(มิสเตอร์ประปา) จำนวน 171 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ สังกัดประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่

ตำแหน่งวิศวกร โยธา ตำแหน่งวิศวกร เครื่องกล ตำแหน่งวิศวกร คอมพิวเตอร์ ตำแหน่งวิศวกร สิ่งแวดล้อม ตำแหน่งวิศวกร แหล่งน้ำ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักบัญชี ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงาน ตำแหน่งบุคลากร ตำแหน่งเศรษฐกร ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ ตำแหน่งช่างโยธา ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างโยธา ตำแหน่งวิศวกร ไฟฟ้า ตำแหน่งช่างเครื่องกล ตำแหน่งวิทยากรฝึกอบรม

การรับสมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) https://job.pwa.co.th

เอกสารแนบ : การประปาส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.

ซอย เค.แอล.เอ็ม แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 สายด่วน กปภ. : 1662 ลูกค้าสัมพันธ์ : [email protected] ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected] เว็บไซต์ https://www.pwa.co.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)