กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครตำแหน่งพนักงานธุรการ 8 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2561, 23:11 น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ตำแหน่งพนักงานธุรการ 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

การรับสมัครสอบกรมการค้าต่างประเทศ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์http://www.dft.go.th

เอกสารแนบ :กรมการค้าต่างประเทศ

Tags : กรมการค้าต่างประเทศ งานราชการ พนักงานธุรการ