เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 198 อัตรา สังกัดสำนักงาน กศน.

อัพเดท : 3 พฤษภาคม 2561, 07:28 น.

ดูแล้ว : 8,552 ครั้ง | MobileMode


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ.2561

สังกัดสำนักงาน กศน.

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน. พื้นที่ทั่วไป จำนวน 174 อัตรา จำนวน 11 กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มวิชาศิลปศึกษา กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาการบริหารและจัดการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ที่เป็นสถานศึกษา) จำนวน 16 อัตรา จำนวน 1 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เท่านั้น และเฉพาะในทางหรือสาขาวิชาเอก

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ จำนวน 8 อัตรา จำนวน 1 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กศน.

มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีวุฒิตามกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้ และยังไม่หมดอายุ มาแสดงในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่วตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กศน.

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องสมัครด้วยตนเองผ่านระบบการสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.nfe-recruit.com ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2561 เมื่อเสร็จขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ให้ผู้สมัครลงนามในใบสมัครและรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานทุกฉบับ และไปยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ที่ผู้สมัครปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2561

เอกสารแนบ : สำนักงาน กศน.(ครูผู้ช่วย)ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย กศน. สำนักงาน กศน.

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 Call Center : 1660 เว็บไซต์ http://www.nfe.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)