สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 1 รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 29 เมษายน 2561, 23:17 น. | DESKTOPMODE

ประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 1

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :(1)ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาพณิชยการหรือสาขาวิชาการบัญชี หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห้นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ (2)มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน (3)มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

การับสมัครสอบสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 1

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 เลขที่ 20/1 ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2561

เอกสารแนบ : สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 1

Tags : สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 1