นักจัดการงานทั่วไป (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 1 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 26/04/2018 07:49น. | DESKTOPMODE

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน : ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลางสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกวิชา

การรับสมัครสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2561 เปิดเว็บไซต์https://ops.thaijobjob.com

เอกสารแนบ : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Tags : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักจัดการทั่วไป งานราชการ