โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

อัพเดท : 23 เมษายน 2561, 23:21 น.

ดูแล้ว : 6,673 ครั้ง | MobileMode


ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรตาชการทั่วไป

1.ตำแหน่งนักการแพทย์แผนจีน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาแพทย์แผนจีน หรือ การแพทย์แผนจีนบัณฑิตและได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขา การแพทย์แผนจีน

2.ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภาหรือสถาบันที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ที่มีกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.ตำแหน่งช่างเครื่องกล 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกลหรือเครื่องยนต์ หรือ (2)ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ (3)คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ (4)มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเครื่องกล หรือเครื่องยนต์ หรือระบบปรับอากาศ หรืองานด้านเครื่องมือแพทย์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงพยาบาลตำรวจเชื่อถือ

4.ตำแหน่งช่างโลหะ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโลหะการหรือเครื่องมือกลหรือช่างยนต์ หรือ (2)ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ (3)คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ (4)มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านโลหะไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย งานเอกชนที่โรงพยาบาลตำรวจเชื่อถือ

{ads_google}

การรับสมัครสอบ โรงพยาบาลตำรวจ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ได้ที่ฝ่ายธุรการกำลังพล(งานทะเบียนพล) กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ ชั้น 4 อาคารรียานนท์ โรงพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

เอกสารแนบท้ายประกาศ : โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตำรวจ งานราชการ

โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 492/1 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 02-207-6000 เว็บไซต์ http://www.policehospital.org

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)