กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 695 อัตรา

อัพเดท : 19 เมษายน 2561, 07:19 น.

ดูแล้ว : 5,813 ครั้ง | MobileMode


กรมท่าอากาศยาน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 695 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561 ดังนี้

ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา ตำแหน่งพนักงานธุรการ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ด้านโยธา) บรรจุครั้งแรก 31 อัตรา ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ด้านไฟฟ้า) บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ด้านเครื่องกล) บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา ตำแหน่งนายช่างเทคนิค บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเคสื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหนัาที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก 167 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพสิง บรรจุครั้งแรก 298 อัตรา ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา ตำแหน่งบุคลากร บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา ตำแหน่งนิติกร บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา ตำแหน่งวิศวกรโยธา บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา ตำแหน่งสถาปนิก บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิขาการเงินและบัญขี บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา ตำแหน่งนักวิขาการพัสดุ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา ตำแหน่งนักวิขาการขนส่ง บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา ตำแหน่งนักวิขาการขนส่ง(ด้านกฎหมาย) บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรจุครั้งแรก 12 อัตรา

{ads_google}

การรับสมัครสอบ กรมท่าอากาศยาน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์กรมท่าอากาศยาน https://airports.thaijobjob.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมท่าอากาศยานกรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : +66 (0) 2287-0320-9 โทรสาร : +66 (0) 2286-3373 เว็บไซต์ http://www.aviation.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)