กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน จำนวน 49 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 18/04/2018 07:38น. | DESKTOPMODE

ประกาศกองพลทหารราบที่ 4

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

กองพลทหารราบที่ 4มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน โครงการหน่วยจัดตั้งใหม่ ประจำปี 2561 ในหน่วยขั้นตรงกองพลทหารราบที่ 4จำนวน 49 อัตรา

 การรับสมัครสอบกองพลทหารราบที่ 4

สมัครด้วยตนเอง รับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2561 ถึงวันที่2 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารรู้รักสามัคคีกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กองพลทหารราบที่ 4 

Tags : กองพลทหารราบที่ 4