กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา

หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อัพเดท : 16/04/2018 22:37น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,789 ครั้ง | MobileMode


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ รวมทั้งหมด จำนวน 7 อัตรา

1.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาเอก) 4 อัตรา

อัตรเงินเดือน 21,000-23,100บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตรเงินเดือน 15,000-16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

3.ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 1 อัตรา

หลักสูตร 5 ปี อัตรเงินเดือน 15,800-17,380 และหลักสูตร6 ปี อัตรเงินเดือน 17,500-19,250บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

4.ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ(วุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา

อัตรเงินเดือน 18,510-20,370บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

การรับสมัครสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 30 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์http://www.dmsc.moph.go.th

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Tags : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานราชการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8 โทรสาร. 0-2591-5974, 0-2591-5449 E-mail: [email protected] เว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)