กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน 70 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 16/04/2018 22:21น. | DESKTOPMODE

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2561

1.นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา 2.นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัครกรมการเงินทหารบก

  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
  • เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. เพศหญิงต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สายพณิชยกรรมทุกสาขา

การรับสมัครสอบกรมการเงินทหารบก

กำหนดการรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ในกรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมการเงินทหารบก 

Tags : กรมการเงินทหารบก นายทหารประทวน งานราชการ