กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน 70 อัตรา

อัพเดท : 16 เมษายน 2561, 22:21 น.

ดูแล้ว : 5,191 ครั้ง | MobileMode


กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2561

1.นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา 2.นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา

{ads_google}

คุณสมบัติผู้สมัคร กรมการเงินทหารบก

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 - 30 ปี เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. เพศหญิงต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สายพณิชยกรรมทุกสาขา

การรับสมัครสอบ กรมการเงินทหารบก

กำหนดการรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ในกรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมการเงินทหารบกกรมการเงินทหารบก นายทหารประทวน งานราชการ

กรมการเงินทหารบก

กรมการเงินทหารบก

กรมการเงินทหารบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 10200 โทร : 0-2297-7024 ประชาสัมพันธ์ : 97024 เว็บไซต์ http://findept.rta.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)