กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

อัพเดท : 11 เมษายน 2561, 07:10 น.

ดูแล้ว : 4,625 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

-เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาบัญชีบัณฑิต หรือปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

2.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท สังกัดกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

-เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

3.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

-เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา

{ads_google}

การรับสมัครสอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม http://www.diw.go.th

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิทยาศาสตร์ นักทรัพยากรบุคคล งานราชการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (Department of industrial works) 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 66-(02)-202-4000 และ 3967 โทรสาร 66-(02)-354-3390 เว็บไซต์ http://www.diw.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)