กรมวิชาการเกษตร รับสมัครตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งวิศวกรการเกษตร

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

อัพเดท : 03/04/2018 22:34น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,822 ครั้ง | MobileMode


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งวิศวกรการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

1.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า

2.ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า

การรับสมัครสอบกรมวิชาการเกษตร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เปิดเว็บไซต์https://doa.thaijobjob.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมวิชาการเกษตร 

Tags : กรมวิชาการเกษตร งานราชการ นายช่างโยธา วิศวกรการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)