รฟม. รับสมัครเข้าทำงาน 181 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 เมษายน 2561

อัพเดท : 3 เมษายน 2561, 22:23 น.

ดูแล้ว : 6,432 ครั้ง | MobileMode


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 181 อัตรา รายละเอียดดังนนี้

วิศวกร สถาปนิก พนักงานวิจัย พนักงานวิทยาศาสตร์ เศรษฐกร พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี พนักงานตรวจสอบ พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ พนักงานบริหารทั่วไป นิติกร พนักงานทรัพยากรบุคคล พนักงานบริหารพัสดุ บรรณารักษ์ พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานรักษาเขตทาง พนักงานบริหารงานทั่วไป ช่าง

การรับสมัครสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านทางใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 เมษายน 2561 เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.mrta.co.th หัวข้อประกาศสมัครงาน ไปที่สมัครงาน Online

เอกสารแนบท้ายประกาศ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 175 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เว็บไชต์ : https://www.mrta.co.th/th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)