เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 80 อัตรา

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อัพเดท : 29/03/2018 07:46น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,147 ครั้ง | MobileMode


เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 80 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

จำนวนอัตราว่างครั้งแรก จำนวน 80 อัตรา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ


การรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์https://dla.job.thai.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

Tags : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งานราชการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทรศัพท์ 02-241-9000 โทรสาร : 02-241-9019 อีเมล์ [email protected] เว็บไซต์ http://www.dla.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)