สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบประจำปี 2561 จำนวน 67 อัตรา

อัพเดท : 28 มีนาคม 2561, 07:23 น.

ดูแล้ว : 6,907 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2561 จำนวน 67 อัตรา(นายทหารสัญญาบัตร 11 อัตรา,นายทหารประทวน 24 อัตรา และพนักงานราชการ 32 อัตรา)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สมัครทางเว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com หรือ http://opsd.mod.go.th หัวข้อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก”

{ads_google}

สอบถามข้อมูลที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2226 1397

เอกสารแนบท้ายประกาศ :

พนักงานราชการ(รอไฟล์ประกาศ) นายทหารประทวน(รอไฟล์ประกาศ) นายทหารชั้นสัญญาบัตร(รอไฟล์ประกาศ)


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม งานราชการ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงกลาโหม ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม: ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ โทร.๐ ๒๒๒๔ ๐๗๑๗  โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๐๗๑๗, ๐ ๒๒๒๔ ๐๗๐๓ เว็บไซต์ http://www.mod.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)