ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ(ภ.3) รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 61

อัพเดทเมื่อ : 27/03/2018 09:18น. | DESKTOPMODE

ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 3 เรื่อง ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเรียงตามลำดับและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560

 

 ประกาศผลสอบตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) 

ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560  เอกสารแนบ 

Tags : ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ ตำรวจภูธรภาค 3