สำนักงบประมาณ รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา(ผู้พิการ)

อัพเดท : 25 มีนาคม 2561, 21:58 น.

ดูแล้ว : 5,174 ครั้ง | MobileMode


สำนักงบประมาณ

ประกาศสำนักงบประมาณ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา(ผู้พิการ)

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลังสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ สำนักงบประมาณ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ สำนักงบประมาณ https://bb.job.thai.com/

เอกสารแนบ : สำนักงบประมาณสำนักงบประมาณ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ งานคนพิการ

สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 [email protected] โทรศัพท์ 0 2265 1000 เว็บไซต์ http://www.bb.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)