เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

อัพเดท : 25 มีนาคม 2561, 21:48 น.

ดูแล้ว : 4,996 ครั้ง | MobileMode


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (2)มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี

หน่วยงานที่ปฏิบัติและรับสมัคร : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4534 4642

2.ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ผังเมอง การเกษตร วนศาสตร์ เคมี สุขาภิบาล อาชีวอนามัย และวิทยาศาสตรทางทะเล (2)มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Powerpoint (3)มีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษ

หน่วยงานที่ปฏิบัติและรับสมัคร : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย โทร.0 5360 0816

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่ปฏิบัติงานและรับสมัคร(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุบลราชธานี เชียงราย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 เว็บไซต์ http://www.mnre.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)