กรมที่ดิน รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 อัตรา

หน่วยงาน : กรมที่ดิน

อัพเดท : 25/03/2018 21:30น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,714 ครั้ง | MobileMode


กรมที่ดิน รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 อัตรา

ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือนระหว่าง11,500 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
  • ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน(พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือนระหว่าง11,500 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
  • ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ

การรับสมัครสอบ กรมที่ดิน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2561ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมที่ดินhttps://dol.thaijobjob.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมที่ดิน 

 ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 

Tags : กรมที่ดิน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (Department of Lands) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๕๕๕๕ เว็บไชต์ : http://nam.dol.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)