กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 99 อัตรา

หน่วยงาน : กรมที่ดิน

อัพเดท : 23/03/2018 07:46น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,755 ครั้ง | MobileMode


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 99 อัตรา

กรมที่ดิน

ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน

ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่ 1 นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน(วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ)(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 30 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 9,400 - 10,340 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่ 2นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน(วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ)(พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 3อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 9,400 - 10,340 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่ 3 นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน(วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 60 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840 บาท(ปวท.) และ 11,500 - 12,650 บาท(ปวส.)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่ 4นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน(วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)(พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 6อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840 บาท(ปวท.) และ 11,500 - 12,650 บาท(ปวส.)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบกรมที่ดิน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมที่ดินhttps://dol.thaijobjob.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมที่ดิน 

 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 

Tags : กรมที่ดิน นายช่างรังวัด

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (Department of Lands) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๕๕๕๕ เว็บไชต์ : http://nam.dol.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)