กรมบัญชีกลาง(ส่วนกลาง) รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา

หน่วยงาน : กรมบัญชีกลาง

อัพเดท : 21/03/2018 21:50น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,655 ครั้ง | MobileMode


กรมบัญชีกลาง(ส่วนกลาง) รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา

กรมบัญชีกลาง

ประกาศกรมบัญชีกลาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง)

1.ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2.ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.ตำแหน่งบุคลากร
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

5.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การคลัง
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบกรมบัญชีกลาง
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์https://cgd.job.thai.com/ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบ : กรมบัญชีกลาง 

Tags : กรมบัญชีกลาง งานราชการ

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง,ถนนพระราม 6,แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร,10400 โทรศัพท์ : 02 127 7000 เว็บไซต์ http://www.cgd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)