กรมบัญชีกลาง(ส่วนกลาง) รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา

อัพเดท : 21 มีนาคม 2561, 21:50 น.

ดูแล้ว : 3,923 ครั้ง | MobileMode


กรมบัญชีกลาง

ประกาศกรมบัญชีกลาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง)

1.ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน 21,000 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2.ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3.ตำแหน่งบุคลากร อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

{ads_google}

4.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 5.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การคลัง อัตราเงินเดือน 11,280 บาท จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา การรับสมัครสอบ กรมบัญชีกลาง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ https://cgd.job.thai.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบ : กรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลาง งานราชการ

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง,ถนนพระราม 6,แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร,10400 โทรศัพท์ : 02 127 7000 เว็บไซต์ http://www.cgd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)