กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา ถึงวันที่ 11 เมษายน 2561

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

อัพเดท : 20/03/2018 00:45น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,774 ครั้ง | MobileMode


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา ถึงวันที่ 11 เมษายน 2561

กรมวิชาการเกษตร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.ตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางกีฏวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา

2.ตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืช หรือทางโรคพืชวิทยา

การรับสมัครสอบกรมวิชาการเกษตร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์https://doa.thaijobjob.com

เอกสารแนบ : กรมวิชาการเกษตร 

Tags : กรมวิชาการเกษตร นักกีฏวิทยา นักวิชาการโรคพืช

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)