กรมบัญชีกลาง(สำนักงานคลังเขต 2) รับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ(ปวช.)

อัพเดทเมื่อ : 14/03/2018 07:42น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมบัญชีกลาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ปวช.)

จำนวน 1 อัตรา(สำนักงานคลังเขต 2)

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา

การรับสมัครสอบกรมบัญชีกลาง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานคลังเขต 2 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ : กรมบัญชีกลาง 

Tags : กรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานราชการ