กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 11 มีนาคม 2561, 21:46 น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)

2.ตำแหน่งวิศวกร (ด้านสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด)

3.ตำแหน่งวิศวกรโยธา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด)

การรับสมัครสอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์https://hss.job.thai.com

เอกสารแนบ :กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Tags : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิศวกร วิศวกรโยธา