สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 9 - 29 มีนาคม 2561

อัพเดท : 9 มีนาคม 2561, 00:20 น.

ดูแล้ว : 3,989 ครั้ง | MobileMode


สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561 (รอบทั่วไป) รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มีนาคม 2561

สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

{ads_google}

การรับสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ.

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561" ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ : แนวข้อสอบ ก.พ.(แจกฟรี)

ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. รายละเอียดเกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ กำหนดการอัปโหลดรูปถ่าย (upload) เงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ


สำนักงาน ก.พ. แนวข้อสอบ ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Address: สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถ. ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 Phone: (+66) 0 2547 1000 Email: [email protected] เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)