กรมการข้าว รับสมัครสอบ 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561

อัพเดท : 9 มีนาคม 2561, 00:01 น.

ดูแล้ว : 5,536 ครั้ง | MobileMode


กรมการข้าว

ประกาศกรมการข้าว

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านปฐพี) 2 อัตรา

กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว

อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท

- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ หรือทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

2.ตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ 1 อัตรา

กลุ่มวิทยาการอารักขาข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท

- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืช หรือทางโรคพืชวิทยา 

3.ตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา

กลุ่มวิทยาการอารักขาข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท

- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางกีฏวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา 

การรับสมัครสอบ กรมการข้าว

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ที่เว็บไซต์ https://ricethailand.thaijobjob.com

เอกสารแนบ : กรมการข้าว

{ads_google}

 

กรมการข้าว

ประกาศกรมการข้าว

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 3 อัตรา

กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน กองวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา กองวิจัยและพัฒนาข้าว

อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท

- ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชไร่ หรือทางพืชไร่นา  - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท 

2.ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 1 อัตรา

กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมอาหาร  - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า 

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 13 อัตรา

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง กองวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง กองวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง กองวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา กองวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กองวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กองวิจัยและพัฒนาข้าว

อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 และ 11,500 - 12,650 บาท - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา

การรับสมัครสอบ กรมการข้าว

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ที่เว็บไซต์ https://ricethailand.thaijobjob.com

เอกสารแนบ : กรมการข้าวกรมการข้าว งานราชการ

กรมการข้าว

กรมการข้าว

กรมการข้าว (Rice Department) อยู่ในบริเวณภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ การติดต่อ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 02-5612370 , แฟกซ์ 0-2561-3236 เว็บไซต์ http://www.ricethailand.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)