กรมการข้าว รับสมัครสอบ 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561

หน่วยงาน : กรมการข้าว

อัพเดท : 09/03/2018 00:01น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,218 ครั้ง | MobileMode


กรมการข้าว รับสมัครสอบ 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561

กรมการข้าว

ประกาศกรมการข้าว

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านปฐพี) 2 อัตรา

 • กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ กองวิจัยและพัฒนาข้าว
 • กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว

อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250บาท

- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ หรือทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

2.ตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ 1 อัตรา

 • กลุ่มวิทยาการอารักขาข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250บาท

- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืช หรือทางโรคพืชวิทยา

3.ตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา

 • กลุ่มวิทยาการอารักขาข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250บาท

- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางกีฏวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา

การรับสมัครสอบ กรมการข้าว

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ที่เว็บไซต์https://ricethailand.thaijobjob.com

เอกสารแนบ :  กรมการข้าว 


กรมการข้าว

ประกาศกรมการข้าว

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 3 อัตรา

 • กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว
 • กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน กองวิจัยและพัฒนาข้าว
 • กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา กองวิจัยและพัฒนาข้าว

อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250บาท

- ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชไร่ หรือทางพืชไร่นา
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

2.ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 1 อัตรา

 • กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500บาท

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมอาหาร
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 13 อัตรา

 • กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
 • กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
 • กลุ่มวิชาการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง กองวิจัยและพัฒนาข้าว
 • กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง กองวิจัยและพัฒนาข้าว
 • กลุ่มวิชาการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว
 • กลุ่มวิชาการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว
 • กลุ่มวิชาการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง กองวิจัยและพัฒนาข้าว
 • กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา กองวิจัยและพัฒนาข้าว
 • กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี กองวิจัยและพัฒนาข้าว
 • กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายกองวิจัยและพัฒนาข้าว
 • กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีกองวิจัยและพัฒนาข้าว
 • กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่กองวิจัยและพัฒนาข้าว
 • กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กองวิจัยและพัฒนาข้าว

อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 และ 11,500 - 12,650บาท- ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา

การรับสมัครสอบ กรมการข้าว

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ที่เว็บไซต์https://ricethailand.thaijobjob.com

เอกสารแนบ :  กรมการข้าว 

Tags : กรมการข้าว งานราชการ

กรมการข้าว

กรมการข้าว

กรมการข้าว (Rice Department) อยู่ในบริเวณภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ การติดต่อ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 02-5612370 , แฟกซ์ 0-2561-3236 เว็บไซต์ http://www.ricethailand.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)