เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครเป็นพนักงานธุรการ 2 อัตรา

อัพเดท : 6 มีนาคม 2561, 00:04 น.

ดูแล้ว : 4,642 ครั้ง | MobileMode


เนติบัณฑิตยสภา

ประกาศเนติบัณฑิตยสภา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภาประเภทสนับสนุนภารกิจ ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์การจัดการสำนักงาน การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการทั่วไป ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางที่คณะอนุกรรมการสอบแข่งขันฯ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่คณะอนุกรรมการสอบแข่งขันฯ กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัครสอบ เนติบัณฑิตยสภา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้องเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ที่แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลางชั้น 2 อาคาร เนติบัณฑิตยสภา โทรศัพท์ 02-887-6823

เอกสารแนบ : เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์เนติบัณฑิตยสภา เจ้าพนักงานธุรการ

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 32/2-8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 เว็บไซต์ http://www.thethaibar.or.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)