สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา

อัพเดท : 5 มีนาคม 2561, 23:44 น.

ดูแล้ว : 5,598 ครั้ง | MobileMode


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งนิติกร 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

3.ตำแหน่งพนักงานอาลักษณ์ (ด้านกฎหมาย) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

{ads_google}

5.ตำแหน่งพนักงานธุรการ 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา

6.ตำแหน่งพนักงานประทับพระราชลัญจกร 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

7.ตำแหน่งพนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

การรับสมัครสอบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ให้สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี งานราชการ

 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02 280 9000 ต่อ 268 และ 436 โทรสาร 02 280 9000 ต่อ 268 เว็บไซต์ http://www.soc.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)