สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 29 อัตรา

อัพเดท : 4 มีนาคม 2561, 20:58 น.

ดูแล้ว : 3,800 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จำนวน 29 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 มีนาคม 2561

1.ตำแหน่งเศรษฐกร 11 อัตรา(ป.โท)

อัตราเงินเดือน 17,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

3.ตำแหน่งเศรษฐกร 12(ป.ตรี)

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

4.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2) มีความรู้ความสามารถในวิชาการเขียนคำสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 3) มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

{ads_google}

5.ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา หรือสาขาการจัดการสารสนเทศ (บรรณารักษ์) 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

6.ตำแหน่งพนักงานบริการ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 2) มีความรู้ความสามารถด้านงานบริการ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เช่น ส่งเอกสารภายในสำนักงาน บริการจัดเลี้ยง และจัดสถานที่ เป็นต้น

การรับสมัครสอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com

เอกสารแนบท้าย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-273-9020 โทรสาร 02-618-3379 email:[email protected] เว็บไซต์ http://www.fpo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)