กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

อัพเดท : 1 มีนาคม 2561, 23:09 น.

ดูแล้ว : 4,561 ครั้ง | MobileMode


กรมทางหลวงชนบท

ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13(ฉะเชิงเทรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่กฎหมายกําหนด

ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังสมบูรณ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชา การก่อสร้าง

การรับสมัครสอบ กรมทางหลวงชนบท

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13(ฉะเชิงเทรา) 379 ม.4 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเฉิงเทรา โทร.0-3858-9643 ต่อ 113 ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้าย : กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,850-13,010 บาท

แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต 1 อัตรา แขวงทางหลวงชนบทพังงา 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

(1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่ส่วนราชการเจ้าของสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ  (2) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้ 

รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 150 BHP ลงมา  รถตักทุกแบบต่ำกว่า 150 BHP  รถกระเทความจุตั้งแต่ 5 - 10 ลูกบาศก์หลา  รถพ่นยาง  รถลากพ่วงขนาด ตั้งแต่ 20 ตันลงมา 6. รถตีเส้น  รถบดไอน้ำ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป  รถบดสั่นสะเทือน ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป  รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป  รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป  รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป  รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป  รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน  เครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่าตาม ข้อ 1 - 13

การรับสมัครสอบ กรมทางหลวงชนบท

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14(กระบี่) เลขที่ 171/37 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้าย : กรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบท งานราชการ

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000 สอบถามเส้นทาง สายด่วน : 1146 เว็บไซต์ http://www.drr.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)