(ป.ตรี/ป.โท) รับสมัครพนักงานกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ 4 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 1 มีนาคม 2561, 22:48 น. | DESKTOPMODE

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

1.พนักงานกองทุน(หน่วยที่ 1)

อัตราเงินเดือน 21,000 บาทบาท

มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ (1)สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (2)สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (3)สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2.พนักงานกองทุน(หน่วยที่ 2)

อัตราเงินเดือน 18,000 บาทบาท

มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ (1)สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (2)สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (3)สาขาวิชาการบัญชี

3.พนักงานกองทุน(หน่วยที่ 3)

อัตราเงินเดือน 18,000 บาทบาท

มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ (1)สาขาวิชาการบัญชี (2)สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน

4.พนักงานกองทุน(หน่วยที่ 4)

อัตราเงินเดือน 18,000 บาทบาท

มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

การรับสมัครสอบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เข้าไปที่เว็บไซต์https://boi.thaijobjob.com

เอกสารแนบท้าย :สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Tags : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน