ประกาศผลสอบ(ภาควิชาการการ)เป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2561

อัพเดทเมื่อ : 01/03/2018 09:06น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบผู้ผ่านภาควิชาการการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2561 เอกสารแนบ : ประกาศผลสอบ 

1.หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก(บุคคลพลเรือน)เอกสารแนบ :  ประกาศผลสอบ 

2.หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ทหารกองประจำการ, พลอาสมัคร(ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพรานเอกสารแนบ : ประกาศผลสอบ 

3.หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบ (ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร(ประจำการ) , อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบกเอกสารแนบ : ประกาศผลสอบ 

หมายเหตุ  รายละเอียดการปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป 

กำหนดรายงานตัวยื่นเอกสารและตรวจประวัติอาชญากรรมในวันที่ 6 - 9 มีนาคม 2561 ณกรมยุทธศึกษาทหารบก

Tags : ประกาศผลสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก