สถาบันการพลศึกษา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา(ป.ตรี)

อัพเดท : 25 กุมภาพันธ์ 2561, 23:03 น.

ดูแล้ว : 3,977 ครั้ง | MobileMode


สถาบันการพลศึกษา

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

1.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  - มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในะดับดีมาก

{ads_google}

4.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

5.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ สถาบันการพลศึกษา

ให้ผู้ประสงค์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันการพลศึกษา สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561

เอกสารแนบ : สถาบันการพลศึกษาสถาบันการพลศึกษา งานราชการ

สถาบันการพลศึกษา

สถาบันการพลศึกษา

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ ตำบล บึงน้ำรักษ์ อำเภอ ธัญบุรี ปทุมธานี โทร +66 94 312 4595 เว็บไซต์ http://www.ipebk.ac.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)