สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครเป็นลูกจ้าง(ป.ตรี/ป.โท)

อัพเดท : 21 กุมภาพันธ์ 2561, 23:35 น.

ดูแล้ว : 3,873 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ด้วยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบ.น.) กระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำหรับปฏิบัติงานใน สบ.น. ดังนี้

ตำแหน่งเศรษฐกร(ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน 17,500 บาท

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

ตำแหน่งเศรษฐกร(ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป(ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา  สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์  มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

{ads_google}

การรับสมัครสอบ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.pdmo.go.th/

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 265 8050 Email:[email protected] เว็บไซต์ http://www.pdmo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)