สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

อัพเดท : 20 กุมภาพันธ์ 2561, 23:37 น.

ดูแล้ว : 5,386 ครั้ง | MobileMode


กระทรวงการคลัง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางโฆษณา ทางประชาสัมพันธ์ ทางเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือ ทางวิทยุกระจายเสียง-โทรทัศน์

2.ตำแหน่งพนักงานฝ่ายศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชานิเทศศิลป์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์ หรือสาขาวิชามัลติมีเดีย กราฟิกดีไซน์

3.ตำแหน่งพนักงานโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,280 บาท

-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

{ads_google}

การรับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 02-126-5900 ต่อ 3502-3509 โทรสาร 02-273-9790 เว็บไซต์ http://www.mof.go.th/home

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)