สำนักงบประมาณ รับสมัครในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

หน่วยงาน : สำนักงบประมาณ

อัพเดท : 18/02/2018 21:51น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,843 ครั้ง | MobileMode


สำนักงบประมาณ รับสมัครในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สำนักงบประมาณ

ประกาศสำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน17,500-19,250บาท

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

(1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และ

(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

การรับสมัครสอบสำนักงบประมาณ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดเว็บไซต์สำนักงบประมาณ ที่ http://www.bb.go.th

เอกสารแนบท้าย : สำนักงบประมาณ 

Tags : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงบประมาณ งานราชการ

สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 [email protected] โทรศัพท์ 0 2265 1000 เว็บไซต์ http://www.bb.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)