กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบบรรจุราชการ 5 อัตรา หมดเขต 9 มีนาคม 2561

หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ

อัพเดท : 12/02/2018 00:00น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,317 ครั้ง | MobileMode


กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบบรรจุราชการ 5 อัตรา หมดเขต 9 มีนาคม 2561

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1.นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

(1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน

  • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

(2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคสอบ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์https://pcd.job.thai.com/

เอกสารแนบ : กรมควบคุมมลพิษ(นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 

2.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคสอบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์https://pcd.job.thai.com/

เอกสารแนบ : กรมควบคุมมลพิษ(เจ้าพนักงานธุรการ) 

Tags : กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าพนักงานธุรการ

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 298-2000 โทรสาร 0 2298-2002 เว็บไซต์ http://www.pcd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)