กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบบรรจุราชการ 5 อัตรา หมดเขต 9 มีนาคม 2561

อัพเดท : 12 กุมภาพันธ์ 2561, 00:00 น.

ดูแล้ว : 5,015 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1.นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

(1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน 

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคสอบ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://pcd.job.thai.com/

เอกสารแนบ : กรมควบคุมมลพิษ(นักวิชาการสิ่งแวดล้อม)

{ads_google}

2.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคสอบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://pcd.job.thai.com/

เอกสารแนบ : กรมควบคุมมลพิษ(เจ้าพนักงานธุรการ)กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าพนักงานธุรการ

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 298-2000 โทรสาร 0 2298-2002 เว็บไซต์ http://www.pcd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)