ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจนครบาล(บช.น.) ปี 2561

อัพเดทเมื่อ : 2 กุมภาพันธ์ 2561, 22:05 น. | DESKTOPMODE

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560

ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ นครบาล

Tags : ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ นครบาล