ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจนครบาล(บช.น.) ปี 2561

อัพเดทเมื่อ : 02/02/2018 22:05น. | DESKTOPMODE

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560

 ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ นครบาล 

Tags : ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ นครบาล