ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ 61 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง

อัพเดท : 27 มีนาคม 2561, 07:30 น.

ดูแล้ว : 136,778 ครั้ง | MobileMode


ประกาศผลสอบ ผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 61

ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง นสต. ประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.policeadmission.org หรือ เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

{ads_google}

ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(ภ.1) ผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(ภ.2) ผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(ภ.3) ผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(ภ.4) ผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(ภ.5) ผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(ภ.6) ผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง  ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(ภ.7) ผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(ภ.8) ผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(ภ.9) ผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(บช.น.) ผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(บช.ตชด.) ผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(รอบสอง) ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดดังนี้

ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(ภ.1) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(ภ.2) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(ภ.3) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(ภ.4) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(ภ.5) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(ภ.6) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(ภ.7) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(ภ.8) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(ภ.9) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(บช.น.) ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ 61(บช.ตชด.)

-รายงานตัว ยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม วัดขนาดร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาตามที่กำหนด

-ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย(วิ่ง 1000 เมตร,ว่ายน้ำ 25 เมตร,ยืนกระโดดไกล,วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น 50 เมตร)

-ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต

-ประกาศรายชื่นผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในวันที่ 5 มีนาคม 2561

-สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 

 ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ รายชื่อผู้สอบผ่าน นักเรียนนายสิบตำรวจ 2561

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 1599 เว็บไซต์ https://www.royalthaipolice.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)