บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2561

อัพเดท : 31 มกราคม 2561, 07:49 น.

ดูแล้ว : 5,955 ครั้ง | MobileMode


ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1.นักงบประมาณและการเงิน

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3.บุคลากร

4.นักบริหารงานทั่วไป

5.นักบริหารงานขาย

6.วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์

{ads_google}

สมัครผ่านระบบ Online โดยกรอกข้อมูลสมัครงานผ่าน http://www.tot.co.th/>สมัครงานทีโอที ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และดำเนินการตามขั้นตอนกรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

เอกสารแนบท้าย : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หนังสือรับรอง


ทีโอที TOT

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพ 10210 TOT Contact Center 1100 เว็บไซต์ http://www.tot.co.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)