ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 203 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 29 มกราคม 2561, 22:56 น. | DESKTOPMODE

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 203 อัตราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะประกาศเปลี่ยนแปลงhttp://www.thpd.co.th/

 

การรับสมัครสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ ฝ่ายอำนวยการและบริหารงานบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2831-3704 ต่อ 105 ตั้งแต่บัดนี้เป็นตนไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

เอกสารแนบท้าย

Tags : ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น