ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ

อัพเดทเมื่อ : 28 มกราคม 2561, 23:06 น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านเลขานุการ,ด้านการบัญชี,ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์หรือการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

การรับสมัครสอบ กรมหม่อนไหม

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา เลขที่ 1887 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-214102-3 วันที่ 29 มกราคม 2561 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561

เอกสารแนบท้าย :กรมหม่อนไหม

Tags : เจ้าพนักงานธุรการ