สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครเป็นลูกจ้าง 14 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 28/01/2018 22:58น. | DESKTOPMODE

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ(ปริญญาโท)3อัตรา อัตราเงินเดือน 17,500 บาท

2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ(ปริญญาตรี)3อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

3.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปริญญาตรี) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

4.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปริญญาตรี) 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

5.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์(ปริญญาตรี) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

6.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป(ปริญญาตรี) 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

7.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท+ค่าครอบชีพชั่วคราว 2,000 บาท

 

การรับสมัครสอบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรมถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2298-5880-7 ตอ 2201 2202 2207 และ 3115ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้าย :  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

Tags :