สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครเป็นลูกจ้าง 14 อัตรา

อัพเดท : 28 มกราคม 2561, 22:58 น.

ดูแล้ว : 3,398 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ(ปริญญาโท) 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,500 บาท

2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ(ปริญญาตรี) 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

3.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปริญญาตรี) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

4.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปริญญาตรี) 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

5.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์(ปริญญาตรี) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

6.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป(ปริญญาตรี) 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

7.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท+ค่าครอบชีพชั่วคราว 2,000 บาท

{ads_google}

การรับสมัครสอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2298-5880-7 ตอ 2201 2202 2207 และ 3115 ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้าย : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-298-5880-7 โทรสาร : 02-279-8547,02-278-0920 เว็บไซต์ http://www.sepo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)